Aktualności

Czy trawnik, na którym ma pracować Honda Miimo wymaga specjalnych przygotowań? Nie, ponieważ dziś dostępne modele Honda Miimo skoszą praktycznie każdy teren – płaski, o nierównym ukształtowaniu, wolny od nasadzeń i małej architektury ogrodowej, i z różnorodną aranżacją roślinną.


trawnik dla Honda Miimo

Planując zakup robota Honda Miimo należy przede wszystkim określić powierzchnię koszenia, znać stopień nachylenia ewentualnych wzniesień, uwzględnić instalacje ogrodowe znajdujące się pod powierzchnią trawnika. Od tego zależy wybór modelu robota koszącego, sposób instalacji przewodu granicznego i ewentualnie bazy dokującej. Słowo „ewentualnie” nie jest przypadkowe, ponieważ najnowsze modele zapewniają duży stopień elastyczności w umieszczeniu bazy dokującej, a Miimo HRM 3000 i HRM 3000 Live – całkowitą elastyczność. W tym ostatnim przypadku bazę dokującą można umieścić w najbardziej dyskretnym miejscu ogrodu, ale tak, by robot miał krótką ścieżkę powrotu. Warto też pamiętać, że modele przeznaczone do koszenia większych powierzchni mogą kosić mniejszy trawnik i zrobią to po prostu szybciej.

W sytuacji idealnej, podłoże trawnika powinno być wyrównane i ustabilizowane, bo takie warunki zwiększają efekt pięknego trawnika - na takiej płaszczyźnie wyraźnie widoczna jest równa linia przycinanej trawy. Sposób instalacji przewodu granicznego powinien zapewnić robotowi swobodne poruszanie się po strefach koszenia. Rozmieszczenie przewodu granicznego można zmodyfikować w każdej chwili, jeśli okaże się, że robot nie dociera tam gdzie chcemy lub jeśli chcemy zmienić aranżację ogrodu. Chodzi o to, by dostosować funkcjonowanie robota do już istniejących warunków w ogrodzie.

trawnik dla Honda Miimo

Idealną okazją do przygotowania trawy i ogrodu dla wybranego robota koszącego Honda Miimo jest wiosenne zakładanie trawnika, gdy wszystko można z góry zaplanować. Instalację przewodu granicznego i ustawienie bazy dokującej można wykonać samemu, ale najlepiej jest zlecić taką usługę Autoryzowanemu Centrum Honda Miimo. Autoryzowany ekspert, który posiada pełną wiedzę o każdym modelu Honda Miimo, aktualizacjach oprogramowania, a także o najnowszych rozwiązaniach smart oceni przestrzeń na miejscu, doradzi najlepszy projekt instalacji i go wykona tak, by zapewnić przycinanie trawnika z maksymalną wydajnością robota.


Zobacz porady o zakładaniu trawnika – „Zakładanie wiosennego trawnika”


Roboty Honda Miimo są też dostosowane do pracy na terenach o nierównym ukształtowaniu, gdzie powstają zagłębienia lub trawnik leży na płaskiej powierzchni urozmaiconej wzniesieniami, pagórkami o łagodnej linii. W pierwszym przypadku warto zdiagnozować przyczynę powstania zagłębień, bo ich natura może być różna i można im zapobiec. Natomiast wzniesienia i pagórki nie stanowią dla Miimo problemu, ponieważ roboty są wyposażone np. w funkcję pokonywania pochyłości wzdłuż i w poprzek stoku.

Dlaczego na trawniku powstają zagłębienia i jak je zlikwidować? Jak przygotować podłoże pod trawnik? W jaki sposób Honda Miimo koszą wzniesienia i jakie funkcje zapewniają im wydajny algorytm koszenia? Wszystkie te kwestie wyjaśniamy w poradniku „Honda Miimo dla ogrodów o różnorodnym ukształtowaniu terenu”

Zapraszamy do skorzystania z formularza szybkiego kontaktu z doradcą Honda Miimo – formularz - lub do kontaktu z najbliższym Autoryzowanym Centrum Robotów Koszących Honda Miimo

 

Formularz kontaktowy

Sprawdź jaki model Miimo jest dla Ciebie

promocja

Wyróżnienia

Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich GARDENIA 2022, 2017 i 2016

Medale i wyróżnienia Miimo

S5 Box