Porady

Honda Miimo porusza się po każdym terenie i skosi za nas każdy trawnik. Potrzebuje przede wszystkim instalacji przewodu granicznego, stacji dokującej oraz konfiguracji, choć i bez indywidualnego zaprogramowania będzie kosić w trybie standardowym. W przygotowaniu przestrzeni oraz montażu instalacji ważne jest zapewnienie Honda Miimo swobodnego poruszania się po strefie koszenia, dostosowanie do aranżacji ogrodu oraz uwzględnienie innych instalacji (np. automatycznych zraszaczy). Obszar koszenia zawsze można zmienić przenosząc lub modyfikując instalację przewodu granicznego.
Idealną sytuacją jest zaplanowanie przestrzeni dla Honda Miimo na etapie projektowania ogrodu, ponieważ wówczas można wraz z architektem zieleni oraz, co jest rekomendowane – z ekspertem z Autoryzowanego Centrum Robotów Koszących Honda Miimo  - uwzględnić wszystkie aspekty, by zapewnić robotowi łatwy dostęp do każdego centymetra trawnika. W przypadku istniejących ogrodów można zawsze liczyć na fachową pomoc Autoryzowanego Centrum Honda Miimo.
Idealna przestrzeń dla robota koszącego

 • Dobrze wyrównane i ustabilizowane podłoże trawnika, takie jak wykonuje się przy zakładaniu trawnika. Wówczas Honda Miimo wykonuje w 100% równe cięcie na tym samym poziomie. Wszelkie niedoskonałości w wysokości koszenia świadczą o nierównym ukształtowaniu terenu. Przygotowany grunt powinien być dobrze przepuszczalny dla wody, a jego skala kwasowości powinna mieścić się w przedziale pH 5,5-6,5. Trzeba również pamiętać o odpowiedniej suplementacji nawozowej - właściwie dobrany i zbilansowany nawóz odżywi i wzmocni trawę. Istotną rolę pełnią również inne zabiegi, takie jak aeracja, wertykulacja, piaskowanie czy wałowanie dobierane w zależności od potrzeb trawnika. Na etapie przygotowywania nawierzchni warto pomyśleć również o siatce przeciw kretom i gryzoniom.
 • W przypadku kilku stref koszenia w ogrodzie, miejsca te muszą być ze sobą połączone tak, by zapewnić Honda Miimo swobodny przejazd. Owe połączenia stref powinny mieć ok. 80 -100 cm szerokości, ale można dokładnie wymierzyć szerokość przejścia adekwatnie do wymiarów Honda Miimo, np. mini roboty do przydomowych trawników Honda Miimo 40 i 40 Live (pow. koszenia do 400 m2) i Miimo 70 Live (pow. koszenia do 700 m2) mają szerokość 364 mm, zaś Miimo 310 (pow. koszenia do 1500 m2), Miimo 520 (pow. koszenia do 3000 m2) i Miimo 3000 oraz Miimo 3000 Live (pow. koszenia do 4000 m2) mają szerokość 550 mm. 
 • Nowe podejście do odrębnych stref koszenia, wręcz odrębnych trawników reprezentują mini roboty Honda Miimo 40/40 Live i Miimo 70 Live wyposażone w system MAP & MOW (Mapowanie i Koszenie) umożliwiający robotom rozpoznanie powierzchni i zapamiętanie danych oraz identyfikację danego trawnika z nr ID bazy dokującej znajdującej się na trawniku w innej części ogrodu. Jeśli potrzebne skoszenie owego wydzielonego terenu, wystarczy przenieść mini robota do innej strefy koszenia.
 • W przypadku ogrodów i trawników o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, warto sprawdzić stopień nachylenia obszaru, po którym robot koszący będzie się poruszać. Honda Miimo pokonuje pochyłości wzdłuż i w poprzek stoku, ale nachylenie terenu nie może przekraczać pewnych limitów: wzniesienia na trawniku – mini roboty Miimo 40/40 i 70 Live pokonują nachylenie terenu do 15 stopni, zaś Miimo 310 / 520 do 24 stopni, a Miimo 3000 i 3000 Live – do 25 stopni.
 • Idealny montaż instalacji

  Instalacja przewodu granicznego może być naziemna lub podziemna.

  Instalacja naziemna Instalacja podziemna
  Jest mniej czasochłonna i nie wymaga maszyny do układania przewodu. Jest łatwiejsza, szybsza w montażu i łatwiejsza w ewentualnej późniejszej modyfikacji. Polega na mocowaniu przewodu na trawie za pomocą specjalnych palików. Gwarantuje mniejszą podatność na uszkodzenia linii obszaru koszenia, ale w tym przypadku należy wziąć pod uwagę wszystkie już istniejące instalacje podziemne, jak wodna do podlewania ogrodu czy elektryczne – ich przebieg i głębokość montażu. W tym przypadku przewód graniczny Honda Miimo powinien być ułożony pod warstwą ziemi na głębokości 5 - 10 cm, a maksymalnie do 18 cm. Większa głębokość uniemożliwi robotowi odbiór sygnałów.


 • Przewód graniczny dla robota koszącego musi być dobrze napięty na całej długości i stanowić jedną pętlę. Na etapie projektowania instalacji warto zaplanować ścieżkę szybkiego powrotu robota do bazy dokującej.
 • Elementy małej architektury – murki, schodki, klomby, krzewy itp. oraz studzienki należy otoczyć przewodem granicznym, by robot mógł rozpoznać granice koszenia. Warto także rozważyć wydzielenie przewodem granicznym kącika zabaw dla dzieci.
 • W przypadku ogrodów z podziemnym automatycznym nawadnianiem należy sprawdzić głębokość montażu instalacji irygacyjnej (powinny być ukryte na głębokości ok. 25 cm) co ma szczególne znaczenie przy podziemnym montażu instalacji robota koszącego.
 • Ze względu na precyzję koszenia i swobodne dotarcie uchylnych ostrzy do wszystkich fragmentów trawnika, rekomenduje się odgrodzenie elewacji budynku, ogrodzenia, murków ozdobnych, itp. od trawnika wąską (ok. 25 cm) strefą obłożoną płytkami lub żwirem ozdobnym.

 Ustawienie bazy dokującej:

 • Robot koszący potrzebuje bazy dokującej do naładowania akumulatora, dlatego już na etapie projektowania instalacji przewodu granicznego należy zaplanować swobodny dostęp i jak najkrótszą ścieżkę powrotu ze strefy koszenia do bazy optymalnie dostosowaną do typu ogrodu.
 • Ustawienie bazy dokującej zależy od modelu robota i zastosowanych w nim rozwiązań.
  • Baza dokująca może znajdować się w linii przewodu granicznego lub w narożniku. Przy montażu instalacji należy zachować odpowiednią wolną przestrzeń wokół bazy, by zapewnić robotowi swobodny dostęp do bazy.
  • Baza dokująca powinna być umieszczona na przewodzie granicznym na zewnętrznej krawędzi obszaru cięcia. To rozwiązanie, jak w modelach Honda Miimo 40/40 Live i 70 Live, umożliwia robotowi mapowanie trawnika.
  • W przypadku bardziej zaawansowanych technicznie robotów, jak Honda Miimo 3000 i 3000 Live, baza może być umieszczona w dowolnie wybranym miejscu ogrodu i, co najważniejsze – w każdej pozycji względem przewodu granicznego.

Zapraszamy do konsultacji z ekspertami w naszych Autoryzowanych Centrach Robotów Koszących Honda Miimo, którzy udzielą wszelkich porad w zakresie wyboru modelu Honda Miimo, instalacji przewodu granicznego i stacji dokującej, doradzą zaplanowanie przestrzeni przyjaznej dla swobodnego poruszania się robota koszącego, a także profesjonalnie zrealizują instalację. Ekspert może także wykonać instalację testową, a w przypadku zamówienia dodatkowej usługi Honda Miimo Care, konfigurowanej do indywidualnych potrzeb, nasz ekspert zajmie się montażem instalacji, uruchomieniem robota, serwisowaniem czy przechowywaniem Honda Miimo podczas zimowych miesięcy.

 

 

Formularz kontaktowy

Sprawdź jaki model Miimo jest dla Ciebie

promocja

S5 Box