Porady

Prawidłowe zabezpieczenie robota koszącego po zamknięciu sezonu koszenia przynosi wyłącznie wymierne korzyści: wydłuża żywotność robota, utrzymuje wydajność i jakość koszenia na tym samym poziomie, zapewnia niezawodność urządzenia, czyli zapewnia nienaganną opiekę nad trawnikiem przez kolejne lata bez angażowania uwagi ani czasu właścicieli ogrodu.Coroczne posezonowe czynności wokół Honda Miimo powinny być wykonane w Autoryzowanym Serwisie i sprowadzają się do sprawdzenia działania kluczowych parametrów oraz ewentualnej wymiany tych materiałów eksploatacyjnych, których stan użytkowania tego wymaga. We własnym zakresie można delikatnie oczyścić z pokosu spód robota, silniczki kół oraz ostrza za pomocą miękkiej szczotki i szmatki. Nie należy do tego celu używać wody ani rozpuszczalników. Najlepiej jest uprzednio sprawdzić wskazówki zawarte w Instrukcji Obsługi  lub skonsultować się ze swoim Serwisem Honda Miimo.


Zasady prawidłowego przechowywania Honda Miimo

Sposób przechowywania robota koszącego ma równie ważne znaczenie dla prawidłowego działania urządzenia co posezonowy przegląd stanu technicznego. Dlatego warto znaleźć dla niego niewielką powierzchnię i zapewnić mu odpowiednie warunki, by po wiosennym uruchomieniu robot mógł od razu przystąpić do pracy i mógł spełniać swoje główne zadanie, czyli kosić za nas. A przy takiej perspektywie wolnego czasu już od wiosny, odzyskanego wskutek scedowania koszenia na robota, można jeszcze lepiej dostosować styl życia do własnych upodobań.

Prawidłowe przechowywanie polega głównie na niedopuszczeniu do rozładowania akumulatora i ogranicza się w praktyce do wykonania kilku czynności:

 1. przeniesienia stacji dokującej robota koszącego do suchego i osłoniętego pomieszczenia. Wskazane warunki przechowywania: temperatura powyżej 5º, wilgotność powietrza – pokojowa,
 2. podłączenia stacji dokującej do źródła prądu,

 3. umieszczenia robota koszącego w stacji dokującej, 4. sprawdzania stanu naładowania baterii. Akumulator musi pozostawać w stanie nałądowania aż do wiosny.


Nieprawidłowy sposób przechowywania i zaniedbania w zakresie opieki nad robotem koszącym  w okresie zimy mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie urządzenia, mogą doprowadzić do uszkodzenia robota i w konsekwencji  do kosztownej obsługi serwisowej czego najlepszym przykładem jest pewien robot pozostawiony na zimę w ogrodzie pod opieką myszy….Honda Miimo Care – twój robot może zimować w Autoryzowanym Serwisie!

Honda Miimo Care to dodatkowa (odpłatna) usługa premium, dzięki której cały proces koszenia staje się w praktyce bezobsługowy. W kalendarzu zadań do zrobienia pozostaje tylko kontakt do najbliższego Autoryzowanego Centrum Robotów Koszących Honda Miimo. Zakres usługi można dostosować do indywidualnych potrzeb i stylu życia, np. zlecić:

 • całoroczną opiekę serwisową,.
 • posezonowy serwis konserwacyjny – czyszczenie robota przed zimą i/lub przed nowym sezonem, sprawdzenie noży.
 • serwis pogwarancyjny,
 • przechowanie Honda Miimo przez okres zimy - w tym konserwację i czyszczenie robota po sezonie, przechowanie w odpowiednich warunkach w Autoryzowanym Centrum Honda Miimo i uruchomienie robota na wiosnę,
 • doradztwo i projekt instalacji (montażu przewodu granicznego z prawidłowym ustawieniem bazy dokującej) dostosowany do przestrzeni ogrodu lub zielonej strefy wokół domu z trawnikiem już na etapie planowania ogrodu i  profesjonalną współpracę z państwa architektem zieleni,
 • montaż instalacji w ogrodzie, uruchomienie robota i zaprogramowanie zgodnie z potrzebami stylu życia,
 • modyfikację istniejącej instalacji, jeśli zmianie uległy warunki przestrzenne ogrodu.

Formularz kontaktowy

Sprawdź jaki model Miimo jest dla Ciebie

promocja

S5 Box