Porady

Robot koszący porusza się po każdym terenie, natomiast idealnym podłożem jest wyrównane i ustabilizowane, takie jak wykonuje się przy zakładaniu trawnika. Wówczas Honda Miimo wykonuje w 100% równe cięcie na tym samym poziomie. Wszelkie niedoskonałości w wysokości koszenia świadczą o nierównym ukształtowaniu terenu. W przygotowaniu przestrzeni oraz montażu instalacji ważne jest zapewnienie Honda Miimo swobodnego poruszania się po strefie koszenia, dostosowanie do aranżacji ogrodu oraz uwzględnienie innych instalacji (np. automatyczny zraszacz). Obszar koszenia zawsze można zmienić przenosząc lub modyfikując instalację przewodu granicznego.
Idealna przestrzeń dla robota koszącego to:

 • Dobrze wyrównane i ustabilizowane podłoże trawnika.
 • W przypadku kilku stref koszenia w ogrodzie, miejsca te muszą być ze sobą połączone tak, by zapewnić Honda Miimo swobodny przejazd. Owe połączenia stref powinny mieć ok. 100 cm szerokości, ale można dokładnie wymierzyć szerokość przejścia adekwatnie do wymiarów Honda Miimo.
 • Nowe podejście do odrębnych stref koszenia, wręcz odrębnych trawników reprezentuje Honda Miimo 40 wyposażony w system MAP & MOW umożliwiający mapowanie trawnika (rozpoznanie powierzchni i zapamiętanie danych) oraz identyfikację danego trawnika z nr ID bazy dokującej znajdującej się na trawniku w innej części ogrodu. Wówczas wystarczy przenieść mini robota do innej strefy koszenia.Idealny montaż instalacji:

Instalacja przewodu granicznego może być naziemna lub podziemna.

Instalacja naziemna jest mniej czasochłonna i nie wymaga maszyny do układania przewodu. Jest łatwiejsza, szybsza w montażu i łatwiejsza w ewentualnej późniejszej modyfikacji. Polega na mocowaniu przewodu na trawie za pomocą specjalnych palików.

Instalacja podziemna natomiast gwarantuje mniejszą podatność na uszkodzenia linii obszaru koszenia, ale w tym przypadku należy wziąć pod uwagę wszystkie już istniejące instalacje podziemne, jak wodna do podlewania ogrodu czy elektryczne – ich przebieg i głębokość montażu. W tym przypadku przewód graniczny Honda Miimo powinien być ułożony pod warstwą ziemi na głębokości 5 - 10 cm, a maksymalnie do 18 cm. Większa głębokość uniemożliwi robotowi odbiór sygnałów. Więcej o filozofii koszenia Honda Miimo

 • Przewód graniczny dla robota koszącego musi być dobrze napięty na całej długości i stanowić jedną pętlę. Na etapie projektowania instalacji warto zaplanować ścieżkę szybkiego powrotu robota do bazy dokującej.
 • Elementy małej architektury – murki, schodki, klomby, krzewy  itp. oraz studzienki należy otoczyć przewodem granicznym, by robot mógł rozpoznać granice koszenia. Warto także rozważyć wydzielenie przewodem granicznym kącika zabaw dla dzieci.
 • W przypadku ogrodów z podziemnym automatycznym nawadnianiem należy sprawdzić  głębokość montażu instalacji irygacyjnej (powinny być ukryte na głębokości ok. 25 cm) co ma szczególne znaczenie przy podziemnym montażu instalacji robota koszącego.
 • Ze względu na precyzję koszenia i swobodne dotarcie uchylnych ostrzy do wszystkich  fragmentów trawnika, rekomenduje się odgrodzenie elewacji budynku, ogrodzenia, murków ozdobnych, itp. od trawnika wąską (ok. 25 cm) strefą obłożoną płytkami lub żwirem ozdobnym.


Ustawienie bazy dokującej:

 • Robot koszący potrzebuje bazy dokującej do naładowania akumulatora, dlatego już na etapie projektowania instalacji przewodu granicznego należy zaplanować swobodny dostęp i jak najkrótszą ścieżkę powrotu ze strefy koszenia do bazy optymalnie dostosowaną do typu ogrodu.
 • W przypadku Honda Miimo 310 i Miimo 520, baza dokująca powinna znajdować się w linii przewodu granicznego lub w narożniku. Od strony, z której Miimo wjeżdża do bazy należy zachować odpowiednią wolną przestrzeń dla swobodnego poruszania się robota.
 • Honda Miimo 3000 - model wyposażony w nowoczesne rozwiązania umożliwiające sterowanie robotem za pomocą smartfona w technologii Bluetooth, zapewnia także więcej swobody w ustawieniu bazy dokującej. W tym przypadku baza może być umieszczona w dowolnie wybranym miejscu ogrodu i, co najważniejsze – w każdej pozycji względem przewodu granicznego.
 • W przypadku najnowszych modeli robota koszącego Honda – Miimo 40 / Miimo 40 Live i Miimo 70 Live - baza dokująca powinna być umieszczona na przewodzie granicznym na zewnętrznej krawędzi obszaru cięcia. Na bazie umieszczone są rysunki wyjaśniające sposób łączenia jej z przewodem granicznym. Po pierwszym uruchomieniu Honda Miimo 40, robot porusza się wzdłuż przewodu aż do bazy ucząc się w ten sposób trawnika. System MAP & MOW zapewnia innowacyjną i szybką metodę zapamiętywania trawnika, korelacji danych z nr ID bazy dokującej oraz, po naładowaniu akumulatora – do wznowienia koszenia dokładnie w miejscu ostatniego koszenia. Dzięki temu wydajność dzienna koszenia Honda Miimo 40 pokrywa 98% powierzchni trawnika.Zapraszamy do kontaktu z Autoryzowanych Centrów Robotów Koszących Honda Miimo, w których nasi eksperci doradzą najlepszy wybór Honda Miimo adekwatnie do potrzeb oraz pomoże zaplanować instalację przewodu granicznego i bazy dokującej, tak by robot koszący miał zapewnioną pełną swobodę dostępu do stref koszenia i poruszania się po nich.

Formularz kontaktowy

Sprawdź jaki model Miimo jest dla Ciebie

promocja

S5 Box